Въздушно изолирани комплектни рaзпределителни уредби ‘‘UniSec”

Метикс ООД е единственият производител на територията на Република България, притежаващ лиценз от 2013год. за производство на Въздушно изолирани Комплектни Рaзпределителни Уредби ‘‘UniSec” 24kV, 1250A, 25kA по лиценз на АВВ.
Това е най-новият и модерен продукт от гамата за Вторична диструбуция в Световен мащаб.
Производството му в България, осигурява по добри икономически условия, голяма мобилност и складови наличности.

Въздушно изолирана Комплектна Разпределителна Уредба за Вторична Дистрибуция до 24kV,1250A,25kA

Характеристики на Комплексна Разпределителна Уредба (КРУ) UniSec
– Въздушна изолация на всички части под напрежение
– Елегазов (SF6) мощностен разединител
– Изваждаеми прекъсвачи – вакуумни и елегазови
– Класификация по LSC2A-PM на шкафовете мощностни разединители, LSC2B-PM за
шкафове с изваждаеми прекъсвачи до 17.5 kV и LSC2B-PI на 24 kV, в съответствие с
дефинициите за продължителност на невъзможност за обслужване и стандартите IEC
62271-200
– Пълен набор от функционални блокове и аксесоари
– Пълен избор от най-съвременни устройства за защита (“релейни защити”), монтирани
на прекъсвачите или монтирани отделно за защита, управление и измерване
Модификации
– Тествани за устойчивост на дъга в съответствие със стандарта IEC 62271-200 за
устойчивата на дъга от две страни модификация IAC AFL (отпред и странично) 12.5 kA,
IAC AFLR устойчива на дъга от три страни модификация (отпред, отстрани, отзад) 12.5
kA, 16 kA и 21 kA; 25 kA за шкафове с изваждаеми прекъсвачи до 17.5 kV.
– Модификация устойчива на сеизмични въздействия в съответствие със стандарт IEEE
693.
– Модификация морско изпълнение.
Нормални условия на работа
– Температура на съхранение: –5 °C … +70°C (*)
– Диапазон на околната температура: –5 °C … +40°C (*)
– Максимална относителна влажност без кондензация: 95 %
– Минимална относителна влажност без кондензация: 5 %
– Надморска височина: <1000 m над морското равнище (**).
(*) За температура на работа -25°C и температура на съхранение (складиране) -40°C може да се даде поиска информация.
(**) За по-големи надморски височини, следва да се поиска допълнителна информация.

Характеристики на Комплексна Разпределителна Уредба (КРУ) UniSec
– Въздушна изолация на всички части под напрежение
– Елегазов (SF6) мощностен разединител
– Изваждаеми прекъсвачи – вакуумни и елегазови
– Класификация по LSC2A-PM на шкафовете мощностни разединители, LSC2B-PM за
шкафове с изваждаеми прекъсвачи до 17.5 kV и LSC2B-PI на 24 kV, в съответствие с
дефинициите за продължителност на невъзможност за обслужване и стандартите IEC
62271-200
– Пълен набор от функционални блокове и аксесоари
– Пълен избор от най-съвременни устройства за защита (“релейни защити”), монтирани
на прекъсвачите или монтирани отделно за защита, управление и измерване

Модификации
– Тествани за устойчивост на дъга в съответствие със стандарта IEC 62271-200 за
устойчивата на дъга от две страни модификация IAC AFL (отпред и странично) 12.5 kA,
IAC AFLR устойчива на дъга от три страни модификация (отпред, отстрани, отзад) 12.5
kA, 16 kA и 21 kA; 25 kA за шкафове с изваждаеми прекъсвачи до 17.5 kV.
– Модификация устойчива на сеизмични въздействия в съответствие със стандарт IEEE
693.
– Модификация морско изпълнение.

Нормални условия на работа
– Температура на съхранение: –5 °C … +70°C (*)
– Диапазон на околната температура: –5 °C … +40°C (*)
– Максимална относителна влажност без кондензация: 95 %
– Минимална относителна влажност без кондензация: 5 %
– Надморска височина: <1000 m над морското равнище (**).
(*) За температура на работа -25°C и температура на съхранение (складиране) -40°C може да се даде поиска информация.
(**) За по-големи надморски височини, следва да се поиска допълнителна информация.

Можете да изтеглите пдф каталога ни

Ако искате да имате бърз достъп до нашият каталог може да изтеглите в пдф формат.