Изтегете DWG файловете за БКТП

Изберете типа БКТП

Изтегете DWG файловете за МКТП

Изберете типа МКТП

МКТП до 400 20 0,4 kV ляво TNN1
МКТП до 400 20 0,4 kV с мерене
МКТП 2/800 20 0,4 kV
МКТП 2/800 20 0,4 kV вът. обслужване
МКТП до 400 20 0,4 kV дясно TNN
МКТП 2/800 20 0,4 kV вът. обслужване
МКТП 2/800 20 0,4 kV вът. обслужване

Изтеглете DWG файловете за UniSec

Изберете типа UniSec

Изтегете DWG файловете за БМКТП

Изберете типа БМКТП

 БМКТП 11ZZ
 БМКТП 12ZZ
 БМКТП 11ZZ A вът. обслужване
 БМКТП 13ZZ двустранно