Електрически табла

 • Апартаментни табла
 • Електромерни табла – ГЕТ , ТЕМО, ТЕМЗ (по стандарт на НЕК – 1999 г.)
 • Главни и разпределителни табла за хотелски , административни , търговски сгради и промишлени предприятия
 • КИП и А табла, Табла с АВР
 • Шкафове за улично осветление (ШУО)
 • Електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН (ШК) – метални и полиестерни
 • Табла за трафопостове – ГТРТ, ГТТ и РТ
 • Комплектни кондензаторни устройства (ККУ)
 • Електрически табла за телемобилни станции
 • Аресторни табла
  Събирателни / стрингови / ел . табала АС и DC за фотоволтаични паркове
 • Нестандартни табла по проект на клиента

Метикс ООД е Оторизиран Дистрибутор на продуктите „АББ България“

Можете да изтеглите и пдф каталозите ни

Ако искате да имате бърз достъп до нашият каталог може да изтеглите в пдф формат.