‘‘UniSec”

Въздушно изолирана Комплектна Разпределителна Уредба За Вторична Дистрибуция до 24kV,1250A,25kA

Ел. табла

Електрически табла

МКТП

МКТП от сандвич панел с минерална вата до 1600kVA (Отличен със златен медал

БМКТП

Бетонни моноблочни комплектни трансформаторни постове

БКТП

Бетонни комплектни трансформаторни постове

Търговска дейност

Бетонни комплектни трансформаторни постове

Разгледайте нашите сертификати и отличия

Сертификати

Основна цел във фирмената политика е достигане на висока надеждност и качество, постигнати чрез високотехнологични машини с CNC управление, добър инженерен екип

Посетете ни на
Петрич 2850, ул.“Свобода“ №46
Пишете ни на
metix@metix.bg
Позвънете ни на
+359 745 60743