Доставка Възлови Станции с Телемеханично Управление-Румъния

Метикс-Оторизиран Доствчик на Трафопостове, Уредби СрН по лиценз на АББ,Електрически Табла. Телемеханично Управление, Диспечеринг, Мониторинг.