• +35974560743
  • Петрич, 2850
  • metix@metix.bg

Нашият Търговски директор, ще бъде Лектор на първото издание „Дни на Успеха“ гр. Петрич

инж. Ивелина Джамбазова, ще има честа да бъде гост лектор в първия формат „Дни на Успеха“, който ще се проведе на 11-12 Октомври 2018 в залата на Община Петрич, където пред публика от младежи и ученици, и млади предприемачи, ще приказва за това: Какво е успех? Как да го постигнем? И защо е важно да си успешен?…

„Метикс“ ООД  подписа двугодишен договор с „ЧЕЗ

На 28.08.2017г. Фирма „Метикс“ ООД  подписа двугодишен договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за доставка на Главно трансформаторно табло за ниско напрежение за трансформаторни постове в сгради и Разпределително табло за за ниско напрежение за трансформаторни постове в сгради. Предмет на договора са складовете на“ ЧЕЗ Разпределение България“ АД в градовете София, Левски, Враца  и Дупница и адреси посочени от Възложителя на територията  обслужвана от него.…

Обявена е за кандидатстване процедура

Обявена е за кандидатстване процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите за фирма Метикс ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0551-C01“.Цялата документация, като и изискванията към кандидатите могат да бъдат намерени на адрес https://eumis2020.government.bg/…

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г

На 13.03.2017г. Фирма Метикс ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма“ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Процедура чрез подбор  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж в МПС“ срок на изпълнение 12 месеца…

Доставка Атина – Гърция

Фирма Метикс, изпълни ангажимента си към своите партньори в Атина, и достави на време заявените изделия.. Остава само да им пожелаем успешен старт на бизнеса им. И посланието, че винаги могат отново да разчитат на нас!…